Kom igång med Modifast och Bodyweight!

Anmälan FAQ Modifast-metodens upplägg Bodyweight – Träningsmetoden & program

Att använda Modifast

Hur många påsar behöver man ta per dag?

När man ersätter all vanlig mat under en period behövs fyra påsar Modifast LCD kostersättning för att kroppen ska få all näring den behöver. Att försöka klara sig på tre påsar ger inte bättre resultat viktmässigt, då energinivån med fyra påsar redan skapar tillräckligt stort energiunderskott, utan resulterar endast i att kroppen berövas nödvändiga näringsämnen helt i onödan. 4 påsar av Modifast LCD ger ett energiintag på ca 800-900 kcal per dag, beroende av vilka smaker man använder sig av.

Hur fördelas Modifast LCD över dagen?

Exakt när under dagen du väljer att ta dina Modifast-måltider väljer du själv, men vanligast är att man utgår från vanlig måltidsordning med frukost, lunch, middag och mellanmål. Som alternativ kan man naturligtvis välja att ta påsarna med ett fast tidsintervall. Hitta det sätt som passar bäst in i din vardag, så blir det också lättast att fullfölja hela perioden.

Färdigblandad Modifast LCD kan förvaras upp till ett dygn i kylskåp.

Hur mycket behöver man dricka under en LCD-period?

När kolhydratintaget minskas och glykogen bryts ner, exempelvis under en period med enbart Modifast LCD, binds mindre vätska i kroppen. Detta gör att man behöver dricka extra mycket. Minst 2-2,5 liter vatten, eller annan energifri dryck, utöver det man får i sig med Modifast.

Energifri dryck kan vara kaffe, te, mineralvatten, lightsaft eller lightläsk. De sistnämnda bör man vara mer restriktiv med då de kan öka risken för tandskador.

Hur täcks näringsbehovet när man använder LCD, Low Calorie Diet?

Modifasts LCD kostersättningar (drycker, soppor, pasta, gröt och puddingar) med 4 påsar per dag innehåller alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver för att ersätta all mat under en begränsad period och räknas därför som fullvärdiga ur näringssynpunkt. Riktlinjer för innehåll i kostersättningar regleras noga, för att garantera att kroppen får all den näring den behöver. Modifast uppfyller kraven i EU-direktiv (EU) 609/2013 såväl som Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll SLVFS 2016:11.

Modifasts måltidsersättningar (Ready to drink, bars) är också näringstäta men följer inte samma regelverk som kostersättningar eftersom dessa endast ersätter enstaka måltider per dag. De innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler för att ersätta en eller flera måltider per dag, dock inte alla dagens måltider. Även innehållet i denna typ av produkter regleras noga.

Kan jag ta en extra påse Modifast LCD om jag känner mig hungrig?

Under aktiviteten Kickstart 2018 vill vi att du så långt det går tar fyra påsar valfri Modifast kostersättning per dag. Känner du att det blir väldigt svårt kan du välja att i undantagsfall lägga till en extra påse med Modifast.

Vissa kan uppleva att det är svårare att hålla sig till dieten om man börjar lägga till andra livsmedel, då det kan stimulera viljan att fortsätta att tugga, därför ska detta undvikas.

Kan man använda Modifast LCD kostersättning (strikt kur) om man har typ 2-diabetes?

Ja, i de flesta fall men endast i samråd med vårdpersonal.

Både tablett- och insulinbehandlade diabetiker kan rekommenderas en kostersättning som Modifast LCD som en del i en överviktsbehandling. En viktminskning kan för en typ 2-diabetiker leda till minskad insulinresistens, bättre blodsockerkontroll och minskat insulinbehov. En förutsättning för behandlingen är dock att man själv kan kontrollera sitt blodsocker samt känner sig trygg i förståelsen för hur energiintag, blodsockernivåer och insulindoser hänger ihop, så att man enligt överenskommelse med sin läkare eller diabetessköterska kan dosjustera vid behov.

Förekommer det några bieffekter vid en diet med enbart kostersättning?

Bieffekter kan ibland förekomma vid lågenergidieter som Low Calorie Diet. Många beror på den snabba viktnedgången och flera av bieffekterna kan också bero på att man samtidigt dricker för lite vatten under dieten.

Vid snabb viktnedgång kan man ibland känna sig frusen, vilket beror på att energiomsättningen minskar, men det är ett övergående besvär som justeras naturligt efter en tid.

Vid vätskebrist kan muntorrhet, huvudvärk, illamående, yrsel och muskelkramp förekomma. Illamåendet kan bero på att halten mineraler blir för koncentrerade i kroppen. Vid en strikt kur är det viktigt att man dricker minst 2-2,5 liter vätska per dag förutom den liter man får i sig via 4 påsar kostersättning både för ett optimalt vätskeintag och för att förebygga ev. bieffekter.

Förstoppning kan ibland förekomma eftersom man troligen får i sig en mindre mängd fibrer än vad man vanligtvis brukar. Ett ökat vätskeintag, motion, någon frukt, grönsak eller bulkpreparat alternativt ett fibertillskott brukar råda bot på det.

Diarré kan förekomma i enstaka fall och beror oftast på den koncentrerade mineralhalten. Detta kan avhjälpas genom att man delar upp påsarna i flera mindre och mer utspädda portioner. En annan orsak kan vara att man är laktosintolerans. Modifasts produkter är baserade på mjölkprotein och innehåller olika mängd laktos, så det beror på hur mycket laktos man klarar av per dag.

Olika energiinnehåll och viktnedgång

Hur fungerar kost- och måltidsersättningar?

Kost- och måltidsersättningar är livsmedelsprodukter utformade för att näringsmässigt kunna ersätta vanliga matmåltider för friska vuxna, samtidigt som energiintaget (kalorierna) begränsas. Genom att med hjälp av kost- och måltidsersättningar signifikant begränsa energiintaget skapas ett energiunderskott, d.v.s. kroppen gör av med mer energi än den får i sig, vilket leder till viktminskning.

Att uppnå samma fullvärdiga näringsinnehåll med lika låg energimängd per måltid är praktiskt taget omöjligt med vanliga livsmedel.

Att produkterna fungerar och leder till viktminskning handlar alltså om enkel matematik. Innehållet regleras i både nationella och internationella regelverk, för att säkerställa att kroppen får all den näring den behöver, trots det låga energiintaget. Framför allt LCD-produkter (Low Calorie Diets) används i strukturerad överviktsbehandling.

Vad står LCD för?

LCD är en förkortning av Low Calorie Diet, d.v.s. Lågkaloridiet.

Kostersättningar av LCD-typ ger definitionsmässigt mellan 800 och 1 200 kcal per dag, om alla måltider ersätts. Modifast ger mellan 800-900 kcal per dag beroende på vilka smaker som används.

Ibland används benämningen LCD även för måltidsersättningar, d.v.s. produkter som kan användas för att ge fullvärdig ersättning för enstaka måltider men inte dagens alla måltider. Måltidsersättningar måste definitionsmässigt innehålla mellan 200 - 250 kcal per måltid.

Hur mycket kan jag förvänta mig att gå ner i vikt?

Experter inom överviktsbehandling är eniga om att pulverdieter är ett säkert och bra sätt att behandla övervikt. Men den förväntade viktnedgången är högst individuell, eftersom levnadsvanor i övrigt, kön, ålder och fysisk aktivitet påverkar resultatet. Generellt förväntas viktnedgången under en kur med kostersättning vara mellan 1-2 kg per vecka, men kan vara större den första veckan.

Är viktminskningen konstant under en kur?

Nej, tvärtom är det faktiskt vanligt att man går ner stegvis i vikt under en kur och vissa dagar står helt stilla i vikt.

Initialt består en del av viktnedgången av vätskeförlust. Under tiden som dieten pågår ersätts vätskeförlusten med en fettförlust medan vätskebalansen återställs något. När man går ner snabbt i vikt kan det vara så att det fett man förlorar i fettväven ersätts med vatten p.g.a. att fettcellerna/fettväven försöker behålla sin volym (kroppen strävar efter jämvikt). Detta extra vatten kan man sedan tappa i etapper vilket gör att vikten går ner och planar ut stegvis.

Ett annat vanligt fenomen är att man blir tröttare när man äter mindre och därför också rör sig lite mindre och långsammare i vardagen. Detta gör att energiförbrukningen minskar fastän man inte tycker att man ändrat på någonting.

Vikten kan också variera naturligt en hel del från dag till dag, ca +/- 1,5 kg, vilket beror på vätskebalansen och tarminnehållet. Hos kvinnor gör dessutom de naturliga hormonella variationerna att vikten kan förändras med ett par kilo under månadens gång. Det kan därför vara väldigt svårt att bara genom att väga sig ett par gånger veta hur mängden fett förändras i kroppen när variationen av allt annat är så stor.

Varför är det vanligt att man går upp igen när man avslutat en diet?

Det finns några saker som kan orsaka en viktuppgång efter avslutad diet.

Först och främst är det här med energibegränsad kost som Modifast enkel matematik. Genom att begränsa kaloriintaget och förbränna mer energi än du får i dig minskar du i vikt. Ett resultat av detta resonemang är också att när du slutar med Modifast måste du även fortsättningsvis balansera ditt intag respektive din förbrukning av kalorier för att inte börja öka i vikt igen. Här blir motion och sunda matvanor en viktig del.

När man begränsar sin kost till en pulverdiet som Modifast minskar man både mängden mat i magen och vätska i kroppen, vilket också bidrar till den initialt snabba viktnedgången. När man sedan börjar äta normalt lagras glykogen och vatten åter in i vävnaderna och fiberinnehållet i kosten binder vatten i mag- och tarmkanalen, vilket är helt normalt fysiologiskt. Detta gör att vikten kan öka igen med något kilo.

Slutligen sjunker kroppens energiförbrukning något i och med att man minskat i vikt. Äter man utifrån sin tidigare energiförbrukning kommer man därmed att få ett extra energiöverskott som på sikt kan bidra till en viktökning. Därför är det viktigt att samtidigt ändra livsstilsvanor.

Vad är Ketoner och är de viktiga för viktminskning?

Vid en kur med LCD/VLCD så är kolhydratsintaget relativt lågt och då bildas det ketoner från fett som fungerar som ett alternativt bränsle till hjärnan och nervsystemet när det inte finns tillräckligt med glukos (kolhydrater) tillgängligt. Hjärnan och nervsystemet har normalt ett glukosbehov på ca 100-150g glukos/dag. Ketoner finns alltid i små mängder i blodet men mängden ökar vi LCD/VLCD-diet, speciellt om kolhydratmängden är låg. Glukos kan även bildas av protein, d.v.s. muskler men det vill kroppen helst undvika och därför bildas ketoner från fett i stället. Ketoner kan bildas av både fett från maten och fett från kroppens fettreserver. Ketoner minskar proteinförlusten vid svält men det är mycket osäkert om ketoner spelar någon större roll vid LCD-dieter för viktminskning. Modifast innehåller ca 120g kolhydrater vilket täcker hjärnans behov och minskar på så sätt risken för proteinnedbrytning.

Modifast och träning

Kan jag träna samtidigt som jag använder Modifast?

Visst kan man träna när man äter Modifast. Det är alltid en fördel att vara fysiskt aktiv och träningen ger dig ytterligare hälsofördelar och kan göra viktminskningen effektivare. Konditionsträning ökar energiförbrukningen och kan göra att viktminskningen går snabbare. Styrketräning gör att man behåller mer muskler när man går ner i vikt.

Vid mer ansträngande träning kan det vara en fördel att äta en påse LCD strax före träningen och sedan en påse inom 2 timmar senare, så att man har näring och byggstenar tillgängliga i kroppen när man tränar.

Var hittar jag träningsprogrammen i Bodyweight-appen?

Träningsprogrammen som deltagarna i vårt digitala bootcamp använder hittar du i appen under rubriken "Xtras" och "Kickstarta 2019".Har du någon fråga som inte besvarats ovan?
Maila oss på expertfraga@impolin.com